Sans, Neo-grotesque, halaman 3


Hasil:

20 40 60

Jenis huruf Sinkin Sans 400 Italic

Sinkin Sans 400 Italic »

Keluarga: Sinkin Sans 400 Italic

Menelusur: Italic

Ukuran: 41 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 400 Regular

Sinkin Sans 400 Regular »

Keluarga: Sinkin Sans 400 Regular

Menelusur: Regular

Ukuran: 36 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 500 Medium

Sinkin Sans 500 Medium »

Keluarga: Sinkin Sans 500 Medium

Menelusur: Regular

Ukuran: 39 KbJenis huruf Sinkin Sans 500 Medium Italic

Sinkin Sans 500 Medium Italic »

Keluarga: Sinkin Sans 500 Medium Italic

Menelusur: Regular

Ukuran: 43 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 600 SemiBold

Sinkin Sans 600 SemiBold »

Keluarga: Sinkin Sans 600 SemiBold

Menelusur: Regular

Ukuran: 37 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 600 SemiBold Italic

Sinkin Sans 600 SemiBold Italic »

Keluarga: Sinkin Sans 600 SemiBold Italic

Menelusur: Regular

Ukuran: 42 KbJenis huruf Sinkin Sans 700 Bold

Sinkin Sans 700 Bold »

Keluarga: Sinkin Sans 700 Bold

Menelusur: Bold

Ukuran: 40 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 700 Bold Italic

Sinkin Sans 700 Bold Italic »

Keluarga: Sinkin Sans 700 Bold Italic

Menelusur: Bold Italic

Ukuran: 42 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 800 Black

Sinkin Sans 800 Black »

Keluarga: Sinkin Sans 800 Black

Menelusur: Regular

Ukuran: 37 KbJenis huruf Sinkin Sans 800 Black Italic

Sinkin Sans 800 Black Italic »

Keluarga: Sinkin Sans 800 Black Italic

Menelusur: Regular

Ukuran: 42 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 900 X Black

Sinkin Sans 900 X Black »

Keluarga: Sinkin Sans 900 X Black

Menelusur: Regular

Ukuran: 36 Kb


Jenis huruf Sinkin Sans 900 X Black Italic

Sinkin Sans 900 X Black Italic »

Keluarga: Sinkin Sans 900 X Black Italic

Menelusur: Regular

Ukuran: 42 Kb